MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Lập kế hoạch và quản lý dòng tiền chuyên nghiệp:
a. Tham gia lập kế hoạch dòng tiền định kỳ/hàng quý/đầu năm. Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị dòng tiền của công ty nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
b. Báo cáo phân tích so sánh tình hình thực hiện thực tế so với kế hoạch. 
c. Điều chỉnh ngân sách trong năm khi có biến động về tình hình sản xuất kinh doanh. Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.
d. Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý.
 
2. Tính và theo dõi giá thành thực tế các sản phẩm của Công ty:
a. Phối hợp với bộ phận sản xuất để tính và liên tục theo dõi, tổng hợp báo cáo giá thành thực tế các sản phẩm
b. Phân tích các biến động chi phí sản xuất, giá nguyên vật liệu đầu vào và giá thành sản xuất. Báo cáo phân tích chênh lệch giữa giá thành thực tế và giá thành định mức theo từng sản phẩm.
c. Báo cáo kịp thời cho BLĐ điều chỉnh định mức sản phẩm (BOM), kế hoạch bán hàng.
 
3. Tổ chức, hướng dẫn và quản lý hiệu quả tài chính các dự án đầu tư của công ty:
a. Tham gia lập dự án đầu tư cùng team.
b. Đánh giá tính khả thi của dự án.
c. Quản lý tài chính thực hiện thực tế của dự án -> đánh giá hiệu quả đầu tư
d. Đảm bảo rằng các loại tài sản của công ty được kiểm soát và sử dụng một cách hợp lý và sinh lợi.
 
4. Lập BCTC định kỳ hàng tháng/quý/năm:
a.Phân tích báo cáo tài chính của công ty để đánh giá hiệu quả kinh doanh.
b.Thực hiện báo cáo phân tích/đánh giá khác để hỗ trợ BLĐ trong việc lập kế hoạch kinh doanh hoặc ra quyết định đầu tư. 
 
5. Giúp gọi vốn/ làm các đề án để vay từ ngân hàng: tìm hiểu thêm về các chính sách hổ trợ ưu đãi của Nhà Nước/ngân hàng cho ngành nghề hoạt động kinh doanh của Công ty. 
6. Phụ trách quản lý và chỉ đạo hoạt động của phòng Kế toán. 
Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt
Các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

 •  Xe đưa đón 
 •  Điện thoại 
 •  Đào tạo 
 •  Nghỉ phép có lương 
 •  Hoạt động nhóm 
 • Tên công ty: Công ty cố phần kỹ thuật dược Bình Định
 • Địa chỉ: Lô A3.04, Khu công nghiệp Nhơn Hội (Khu A), xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
 • Website:
 • Hồ sơ:

THÔNG TIN VIỆC LÀM

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Loại việc làm: Toàn thời gian
 • Số lượng: 1
 • Vị trí: CFO
 • Yêu cầu kinh nghiệm:
 • Nơi làm việc: Bình Định

VIỆC LÀM LIÊN QUAN

Giám đốc tài chính

Nexttech Group Of Technopreneurs
Thỏa thuận Hồ Chí Minh

Giám đốc tài chính

Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú
30 - 40 triệu Hồ Chí Minh

Giám đốc tài chính

Công ty cổ phần Moji Việt Nam
Thỏa thuận Hà Nội

Giám đốc tài chính

Công ty cổ phần Kosy
Thỏa thuận Hà Nội

Giám đốc tài chính

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Đại Phát
Trên 30 triệu Ninh Bình, Hà Nội