CHỌN GÓI TUYỂN DỤNG PHÙ HỢP VỚI BẠN

MIỄN PHÍ
Miễn phí
 • Được đăng 01 Tin tuyển dụng
 • Thời hạn đăng tin: 30 ngày
 • Hiển thị trong khu vực vị trí việc làm tương ứng từ trang thứ 4 trở xuống
 • Xem CV của những ứng viên chưa Test
 • Share Job: Có
 • Miễn phí lần đầu đăng ký cho các nhà tuyển dụng
TUYỂN DỤNG TỐI ƯU
1.500.000 đ
 • Được đăng 01 Tin tuyển dụng
 • Thời hạn đăng tin: 30 ngày
 • Hiển thị trong khu vực vị trí việc làm tương ứng từ trang thứ 4 trở xuống
 • Xem CV của những ứng viên chưa Test
 • Share Job: Có
 • Miễn phí lần đầu đăng ký cho các nhà tuyển dụng
TUYỂN DỤNG VÀNG
4.000.000 đ
 • Được đăng 01 Tin tuyển dụng
 • Thời hạn đăng tin: 30 ngày
 • Hiển thị trong TOP 3 vị trí việc làm tương ứng
 • Tin đăng được gắn nhãn “Hot” - Xuất hiện trong TOP 5 trang đầu kết quả tìm kiếm
 • Share Job: Có
 • Xem CV của những ứng viên chưa test Online
BẠCH KIM
Liên hệ
 • Không giới hạn
 • Thời hạn đăng tin: 30 ngày
 • Đăng Job dưới danh nghĩa DDP Headhunter ở vị trí việc làm tương ứng
 • Tin đăng được “Tô Đậm Đỏ” tiêu đề giúp gia tăng 20% lượt views
 • Trong vòng tối đa 30 ngày DDP tư vấn về vị trí cần tuyển dụng và giúp doanh nghiệp mô tả sát thực nhất chân dung ứng viên hoàn hảo DDP lọc các ứng viên triển vọng và tổ chức phỏng vấn chuyên sâu để chọn những nhân sự phù hợp nhất gửi đến cho doanh nghiệp.
;