Công ty TNHH Vonmax Industrial Việt Nam

Lô E6 Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh

THÔNG TIN CÔNG TY


VIDEO GIỚI THIỆU

Hạn ứng tuyển: 30 Tháng Bảy 2019

Hạn ứng tuyển: 30 Tháng Bảy 2019

Thông tin chung

  • Địa chỉ: Lô E6 Khu công nghiệp Quế Võ, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh
  • Điện thoại: 0943295249
  • E-mail: vonmaxindustrial.vn@gmail.com
  • Tổng nhân viên hiện có:
  • Website: