Công ty cổ phần kiểm định chất lượng xây dựng công trình Honest

Biệt thự R10.9 (A2.2.9) dự án The Eden Rose, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

THÔNG TIN CÔNG TY

VIDEO GIỚI THIỆU

Hạn ứng tuyển: 31 Tháng Bảy 2019

Hạn ứng tuyển: 31 Tháng Bảy 2019

Thông tin chung

  • Địa chỉ: Biệt thự R10.9 (A2.2.9) dự án The Eden Rose, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.
  • Điện thoại: 036893366
  • E-mail: honest@gmail.com
  • Tổng nhân viên hiện có:
  • Website: