Công ty TNHH U-mac Việt Nam

Thương mại Tầng 17 tòa nhà Icon4, 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

THÔNG TIN CÔNG TY

VIDEO GIỚI THIỆU

Hạn ứng tuyển: 31 Tháng Bảy 2019

Thông tin chung

  • Địa chỉ: Tầng 17 tòa nhà Icon4, 243 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội
  • Điện thoại: +84 24 3773 3704/ 3703
  • E-mail: info@umac.com.vn
  • Tổng nhân viên hiện có:
  • Website: