Công ty cổ phần Thép Á Châu

Lô B6, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM

Thông tin chung

  • Địa chỉ: Lô B6, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Nhà Bè, TP.HCM
  • Điện thoại: (028)37818127
  • E-mail: thepachau2008@gmail.com
  • Tổng nhân viên hiện có:
  • Website: