Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Bắc Sông Hồng

xóm Thượng, thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội

THÔNG TIN CÔNG TY


VIDEO GIỚI THIỆU

Hạn ứng tuyển: 11 Tháng Bảy 2019

Thông tin chung

  • Địa chỉ: xóm Thượng, thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, TP.Hà Nội
  • Điện thoại: 0243223369
  • E-mail: bacsonghong@gmail.com
  • Tổng nhân viên hiện có:
  • Website: