Gosei Việt Nam

252 Hoàng Quốc Việt

THÔNG TIN CÔNG TY


VIDEO GIỚI THIỆU

Hạn ứng tuyển: 09 Tháng Tám 2019

Thông tin chung

  • Địa chỉ: 252 Hoàng Quốc Việt
  • Điện thoại: 0988919795
  • E-mail: contact@gosei.com.vn
  • Tổng nhân viên hiện có: 20
  • Website: www.gosei.com.vn